ข่าวภายในภาควิชาฯ

research&innovationข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวภายในภาควิชาฯ

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร. นพนิธิ ทองหิน

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร. นพนิธิ ทองหิน ที่ได้รับการพิจารณาข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม เเละได้รับการสนับสนุนทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2567 ในสาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยเเละนวัตกรรม 

Read More
AwardsAwards staffข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวภายในภาควิชาฯ

New Publication | ผลงานตีพิมพ์ใหม่ ต้อนรับปี พ.ศ. 2567 ภาควิชาชีววิทยาขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร. ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร และ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวาพร ลงยันต์ อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

New Publication | ผลงานตีพิมพ์ใหม่ ต้อนรับปี พ.ศ. 2567ภาควิชาชีววิทยาขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร. ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร และรองศาสตราจารย์ ดร.ศิวาพร ลงยันต์ อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ได้ตีพิมพ์ลงในวารสารวิชาการระดับนานาชาติจากฐานข้อมูล SJR 2022

Read More
Awards staffข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวภายในภาควิชาฯภาพกิจกรรมภาควิชาฯ

ทางภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสายวิชาการและสายปฏิบัติการในโอกาสได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติคณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

ทางภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสายวิชาการและสายปฏิบัติการในโอกาสได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติคณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ โดยรายละเอียดดังนี้1. รางวัลนักวิจัยรุ่นกลาง – ใหม่ ดีเด่น- รองศาสตราจารย์ ดร. ศิวาพร ลงยันต์2. บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ที่ได้รับรางวัลและทำชื่อเสียงให้กับคณะวิทยาศาสตร์ สายวิชาการและสายปฏิบัติการ- นายทรงกลด ใบยา3. ผลงานตีพิมพ์ในระดับ Quartile ที่ 1- รองศาสตราจารย์

Read More