บริการวิชาการ

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เลิศ ตามเกณฑ์ EdPEx กิจกรรมที่ 6 : การนำองค์กร

          ขอเชิญ ผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา/ผู้อำนวยการ หัวหน้างานฯ คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วม “โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ ตามเกณฑ์ EdPEx กิจกรรมที่ 6 : การนำองค์กร” …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *