ภาพกิจกรรมภาควิชาฯ

โครงการเปิดบ้านคณะวิทยาศาสตร์ SWU Open House 2023 : เปิดบ้านคณะวิทยาศาสตร์ มศว

          ขอเชิญ นักเรียน ผู้ปกครองและผู้สนใจ เข้าร่วม “SWU Open House 2023 : เปิดบ้านคณะวิทยาศาสตร์ มศว“ ในระหว่างวันที่ 11 – 12 พฤศจิกายน 2566 ณ อาคาร 10, 15 และ 19 คณะวิทยาศาสตร์ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *