ภาควิชาชีววิทยา ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. ฐาปนา ชลธนานารถ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนวรรณ เตชางกูร และ นางสาวเมธาวี สบายใจ นิสิตระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง (Gold Medal) 🏅และ Special Award เรื่อง “Diagnostic test kit to detect 𝐶𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑡𝑢𝑠 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑜𝑠𝑎𝑛𝑢𝑠 in econimical fish” 🐟 จากการนำผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในงาน Indonesia Inventors Day 2023 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 – 19 กันยายน 2566 ณ Aston Denpasar & Convention Hall เมืองเดนปาซาร์ บาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 🇮🇩
 
ขอขอบคุณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะวิทยาศาสตร์ ที่สนับสนุนหน่วย VRU พร้อมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนโครงการวิจัยในครั้งนี้ด้วยนะครับ 😊
ขอขอบคุณภาพจาก รองศาสตราจารย์ ดร. ฐาปนา ชลธนานารถ ด้วยนะครับ