บรรยากาศกิจกรรมในการประชาสัมพันธ์หลักสูตรของภาควิชาชีววิทยาและคณะวิทยาศาสตร์ในงาน อพวช ที่ อิมแพค เมืองทองธานี ในจัดขึ้นในวันนี้ครับ ได้รับความสนใจจาก นักเรียนระดับประถมและมัธยมศึกษา เป็นอย่างดีครับ