AwardsAwards staff

แสดงความยินดี บุคลากรได้รับรางวัลบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ด้านห้องปฏิบัติการดีเด่น มหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม ประจำปี 2565

        คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอแสดงความยินดีแก่ “นายทรงกลด  ใบยา นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์” ในโอกาสได้รับ “รางวัลบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ด้านห้องปฏิบัติการดีเด่น มหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม ประจำปี 2565” จาก “ที่ประชุมคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม” มอบในงานการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “วิทยาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 14 (The 14th Science Research Conference) เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา

————————-