News/PR

โครงการแสดงผลงานของนิสิต ปีการศึกษา 2559 : SCI FAIR Presentation Senior Project 2016

โครงการแสดงผลงานของนิสิต ปีการศึกษา 2559 : SCI FAIR Presentation Senior Project 2016

เปิดรับลงทะเบียนออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้ - 28 กุมภาพันธ์ 2560  #SCIFAIR2016 #ฝ่ายวิชาการคณะวิทยาศาสตร์มศว

2 กุมภาพันธ์ 2560/Author: Montawan/Number of views (235)/Comments (0)/
Tags:
ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของ รองศาสตราจารย์วราพร สุรวดี อดีตอาจารย์ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ที่ถึงแก่กรรม

ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของ รองศาสตราจารย์วราพร สุรวดี อดีตอาจารย์ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ที่ถึงแก่กรรม

โดยมีกำหนดการบำเพ็ญกุศลศพ ณ วัดหัวลำโพง กรุงเทพมหานคร (ศาลา 17) โดยคณะวิทยาศาสตร์ เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพในวันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2560 (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

27 มกราคม 2560/Author: Montawan/Number of views (88)/Comments (0)/
Tags:
26 มกราคม 2560/Author: Montawan/Number of views (155)/Comments (0)/
ทุนรางวัลการตีพิมพ์บทความวิชาการ/บทความวิจัยในวารสารระดับชาติ ประจำปีงบประมาณ 2560

ทุนรางวัลการตีพิมพ์บทความวิชาการ/บทความวิจัยในวารสารระดับชาติ ประจำปีงบประมาณ 2560

ผู้สนใจสามารถกรอกแบบฟอร์ม วท 5-06 ผ่านทางภาควิชามายังฝ่ายวิจัย ภายในวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560

24 มกราคม 2560/Author: Montawan/Number of views (180)/Comments (0)/
เปิดรับสมัครโครงการทุนดี-Science ประจำปีการศึกษา 2559 (รุ่นที่ 3)

เปิดรับสมัครโครงการทุนดี-Science ประจำปีการศึกษา 2559 (รุ่นที่ 3)

นิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์ที่สนใจ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและยื่นได้ที่ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่วันนี้ - 7 กุมภาพันธ์ 2560

17 มกราคม 2560/Author: Montawan/Number of views (309)/Comments (0)/
Tags:
RSS
123456789