1 / 3
2 / 3
3 / 3

 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ภาควิชาชีววิทยา
 
     
 

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวาพร ลงยันต์ ในโอกาศได้รับรางวัล

"อาจารย์ดีเด่นสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ"

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

ข่าวประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์

ทุนการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาโท - เอก (ต่อเนื่อง) และปริญญาเอก โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์) รุ่นที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2560

Author: Montawan/16 เมษายน 2560/Categories: ทุนการศึกษา, นิสิต

          ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง การรับสมัครเพื่อรับทุนการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตร์ 
ระดับปริญญาโท - เอก (ต่อเนื่อง) และปริญญาเอก โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์) รุ่นที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2560

          - ประกาศ เรื่อง การสมัครเพื่อรับทุนการศึกษา
          - แบบฟอร์มการสมัคร แบบที่ 1 ป.ตรี
          - แบบฟอร์มการสมัคร แบบที่ 2 ป.โท
          - แบบฟอร์มการสมัคร แบบที่ 3 ป.โท-เอก
          - คำรับรองของอาจารย์ที่ปรึกษา

          เปิดรับสมัครบัดนี้ - 12 พฤษภาคม 2560 ที่เว็บไซต์ http://www.sc.mahidol.ac.th/scholarship/sast

รายละเอียดเพิ่มเติม : ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 02-649-5000 ต่อ 18432, 18435

Print

Number of views (120)/Comments (0)

    

I-PASSGAFE Mail

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

 
since 10 March 2015.