1 / 3
2 / 3
3 / 3

 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ภาควิชาชีววิทยา
 
     
 

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวาพร ลงยันต์ ในโอกาศได้รับรางวัล

"อาจารย์ดีเด่นสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ"

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

ข่าวประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์

การเข้าสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต นักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระดับปริญญาโท ประเภท Premium ประจำปีการศึกษา 2560

Author: Montawan/31 มีนาคม 2560/Categories: ข่าวทั่วไป, ทุนการศึกษา

การเข้าสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต นักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระดับปริญญาโท ประเภท Premium ประจำปีการศึกษา 2560
สนามสอบ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

          การเข้าสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต นักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระดับปริญญาโท ประเภท Premium ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2560 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒนี้

สิ่งที่ต้องนำมาในวันสอบข้อเขียน

1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นๆ ที่มีรูปถ่าย ที่ออกโดยหน่วยงานราชการ
2. บัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ
3. ดินสอดำ 2B ขึ้นไป และปากกา
4. ไม่อนุญาต ให้ผู้เข้าสอบนำเครื่องคำนวณเลข หรืออุปกรณ์ใดๆ ที่มีสูตรทางวิทยาศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ รวมทั้งเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดและนาฬิกาเข้าห้องสอบ

Print

Number of views (318)/Comments (0)

Name:
Email:
Subject:
Message:
x

    

I-PASSGAFE Mail

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

 
since 10 March 2015.