บุคลากรประจำภาควิชาชีววิทยา

คณาจารย์ (Lecturers)

 

Paisarn Sithigorngul

Paisarn Sithigorngul, PhD

Professor

Zoology & Immunoloy

19-1111

Parin Chaivisuthangkura

Parin Chaivisuthangkura, PhD

Associate Professor

Biotechnology

19-1108

Chalermchai Wongwattana

Chalermchai Wongwattana, PhD

Associate Professor

Plant hormone

10-401

Achariya Rangsiruji

Achariya Rangsiruji, PhD

Associate Professor

Molecular genetics

19-1120

Siwaporn Longyant

Siwaporn Longyant, PhD

Associate Professor

Zoology & Immunoloy

19-1112

Nalena Praphairaksit

Nalena Praphairaksit, PhD

Assistant Professor

Animal physiology

19-1116

Somkiat Phornphisutthimas

Somkiat Phornphisutthimas, PhD

Assistant Professor

Biological control

15-320

Kongkeat Jampasri

Kongkeat Jampasri, PhD

Lecturer

Environmental biology

10-403

Thapana Chontananarth

Thapana Chontananarth, PhD

Head of Department, Lecturer

Parasitology

19-1110

Nattarin Wongthamwanich

Nattarin Wongthamwanich, PhD

Lecturer

Ecology& Taxonomy

10-302

Thanawan Tejangkura

Thanawan Tejangkura, PhD

Lecturer

Population genetics

19-1107

Thanit Siriboon

Thanit Siriboon, PhD

Deputy Head of Department, Lecturer

Invertebrate zoology

19-712

Montree Maneepark

Montree Maneepark, PhD

Assistant Head of Department, Lecturer

Animal physiology

19-710

Rakchanok Koto

Rakchanok Koto, PhD

Lecturer

Plant molecular biology

10-405

Wittaya Pakum

Wittaya Pakum, PhD

Lecturer

Pollination biology

10-402

Wisrutta Atthakor

Wisrutta Atthakor, PhD

Lecturer

Ecology & Taxonomy

10-305

Wuttipong Tongbai

Wuttipong Tongbai, PhD

Lecturer

Developmental biology

19-706

Sukhumaporn Saeng-ngam

Sukhumaporn Saeng-ngam, PhD

Lecturer

Plant physiology

19-707

Suthamat Niyompanich

Suthamat Niyompanich, PhD

Lecturer

Biochemistry

19-1109

Anitthan Srinual

Anitthan Srinual, PhD

Lecturer

Plant anatomy

19-711

Apirada Sathapattayanon

Apirada Sathapattayanon, PhD

Lecturer

Plant taxonomy

10-507

Wanchad Sumanochitrapon

Wanchad Sumanochitrapon

Lecturer

Plant tissue culture

10-403