ข่าวประชาสัมพันธ์

Thursday, August 16, 2018

โครงการวันสถาปนา คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561

          คณะวิทยาศาสตร์ ขอเชิญชวน คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต เข้าร่วมใส่บาตรอาหารแห้ง และถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป เนื่องในโอกาส "วันคล้ายวันสถาปนา คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561" ในวันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 6.30 - 9.30 น. ณ โถงล่าง อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

          - กำหนดการ

         ทั้งนี้ ท่านสามารถสั่งทำชุดใส่บาตร ชุดละ 39 / 99 / 199 บาท ได้ที่ "หน่วยการเจ้าหน้าที่ คณะวิทยาศาสตร์ (คุณกุสุมา สุขใหม่ โทร.18445) ภายใน 20 สิงหาคม 2561

หมายเหตุ : คณาจารย์และบุคลากรแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือเสื้อสีเหลือง นิสิตแต่งกายชุดนิสิต

------------------------
รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ : 
สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ 
โทร. 02-649-5000 ต่อ 18417, 18445

Print
Author: Montawan
0 Comments

       

      

  

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ