ข่าวประชาสัมพันธ์

Tuesday, August 14, 2018

โครงการไหว้ครู คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

         คณะวิทยาศาสตร์ ขอเชิญ คณาจารย์ และนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วม "โครงการไหว้ครู คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561" ในวันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

         - กำหนดการ

ประกาศรายชื่อ

          1. รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (*update: 17-9-61)
          2. รายชื่อผู้ได้รับเกียรติบัตรเรียนดี (3 อันดับแรกของสาขาวิชา/ชั้นปี)
          3. รายชื่อผู้ได้รับเกียรติบัตรบำเพ็ญประโยชน์ (สโมสรนิสิต ปีการศึกษา 2560) 
          4. รายชื่อผู้ได้รับเกียรติบัตรสร้างชื่อเสียง (นักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัลอะตอมเกมส์) 

--------------------------------

รายละเอียดเพิ่มเติม : กรุณาติดต่อ หน่วยกิจการนิสิต โทร.02-649-5000 ต่อ 18438

Print
Author: Montawan
0 Comments

       

      

  

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ