ข่าวประชาสัมพันธ์

Thursday, July 12, 2018

โครงการส่งเสริมสุขภาพด้านกีฬาสัมพันธ์ของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

          คณะวิทยาศาสตร์ ขอเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วม "โครงการส่งเสริมสุขภาพด้านกีฬาสัมพันธ์ของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์" ระหว่างวันที่ 13 - 31 กรกฎาคม 2561 มีกำหนดพิธีเปิด ในวันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ โรงฝึกปฏิบัติการทางพลศึกษา

หมายเหตุ : แต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง และกางเกงกีฬา เข้าร่วมฯ

--------------------------------

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ โทร.02-649-5000 ต่อ 18416

Print
Author: Montawan
0 Comments

       

      

  

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ