ข่าวประชาสัมพันธ์

Tuesday, July 10, 2018

ทุนสนับสนุนการวิจัยจากฝ่ายวิชาการ สกว. ประจำปี 2562

          ด้วย ฝ่ายวิชาการ สกว. ได้เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย จำนวน 3 ประเภท และมีเงื่อนในการรับสมัครดังนี้

          o ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ (MRG)
          o ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ (TRG)
          o ทุนพัฒนานักวิจัย (RSA)

          ผู้สนใจขอสมัครรับทุน สามารถส่งข้อเสนอโครงการผ่านระบบได้ที่ http://trfsinglesignon.trf.or.th/ โดยหมดเขตรับข้อเสนอโครงการวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 (ผู้ขอทุนสามารถแก้ไขรายละเอียดในเอกสารในระบบได้ภายใน 3 วันหลังจากที่ได้ submit ในระบบ)

          รายละเอียดทุนสามารถติดตามได้ที่ เว็บไซด์ http://academics.trf.or.th/

 

Print
Author: Montawan
0 Comments

x


13th Botanical Conference of Thailand

    

I-PASSGAFE Mail

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ