ข่าวประชาสัมพันธ์

Sunday, January 14, 2018

กำหนดการสอบวัดสมิธิภาพทางภาษาอังกฤษของนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปี พ.ศ.2561 (สำหรับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์)

กำหนดการสอบวัดสมิธิภาพทางภาษาอังกฤษของนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปี พ.ศ.2561 (สำหรับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์)

- วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561 เวลา 9.00 - 12.00 น. นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 4,5 จำนวน 663 คน สอบ ณ ประสานมิตร (*รอประกาศห้องสอบ)

- วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 9.00 - 12.00 น. นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 จำนวน 573 คน สอบ ณ ประสานมิตร (*รอประกาศห้องสอบ)

- วันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 9.00 - 12.00 น. นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 จำนวน 508 คน สอบ ณ ประสานมิตร (*รอประกาศห้องสอบ)

- วันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2561 เวลา 9.00 - 12.00 น. นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 จำนวน 510 คน สอบ ณ ประสานมิตร (*รอประกาศห้องสอบ)

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ : ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 02-649-5000 ต่อ 18435

Print
Author: Montawan
0 Comments

Categories: ข่าวทั่วไป, นิสิตNumber of views: 7473

Tags:

       

      

  

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ