ข่าวประชาสัมพันธ์

Tuesday, September 12, 2017

ทุนการวิจัยและการสอนระยะสั้น มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์)

          มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) เปิดรับสมัครบุคคล เพื่อรับทุนการทำวิจัยและการสอนระยะสั้น ดังนี้

          ประเภทที่ 1 : ทุน Fulbright-Junior Research Scholarship Program (JRS) จำนวน 5 ทุน (สำหรับนักวิจัยภายใต้โครงการฟุลไบรท์ จำนวน 2 ทุน และสำหรับนักเรียนทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษกภายใต้โครงการฟุลไบรท์ จำนวน 3 ทุน)

          ประเภทที่ 2 : ทุน Fulbright Thai Visiting Scholar Program (TVS) จำนวน 3 ทุน (สำหรับอาจารย์ระดับมหาวิทยาลัยและผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ทางวิชาการและการทำวิจัยชั้นสูง)

          ประเภทที่ 3 : ทุน Fulbright U.S.-ASEAN Visiting Scholar Program (USAS) จำนวน 1 ทุน (สำหรับอาจารย์ หรือหน่วยงานราชการ นักวิจัยฯ)

          ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ www.application.fulbrightthai.org และพิมพ์ใบสมัครแล้วส่งไปที่ มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน ภายในวันที่ 19 ตุลาคม 2560

 

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ : คุณธลิสา โทร. 02-285-0581-2 ต่อ 107
เว็บไซต์ www.fulbrightthai.org

Print
Author: Montawan
0 Comments

       

      

  

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ