ข่าวประชาสัมพันธ์

Tuesday, July 4, 2017

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระดับปริญญาโท ประเภท Premium ประจำปีการศึกษา 2560

          ตามที่ได้มีการจัดสอบสัมภาษณ์เข้าเป็นนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระดับปริญญาโท ประเภท Premium ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2560 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ นั้น

          บัดนี้ คณะอนุกรรมการส่งเสริมกาารผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนโครงการ ตามเอกสารแนบ ทั้งนี้ มีกำหนดจัดการปฐมนิเทศในวันที่ 15-18 กรกฎาคม 2560

          - รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุน
          - หนังสือการปฐมนิเทศ
          - กำหนดการปฐมนิเทศ


 

Print
Author: Montawan
0 Comments

Categories: ข่าวทั่วไป, ทุนการศึกษาNumber of views: 6168

Tags:

       

      

  

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ