ข่าวประชาสัมพันธ์

Wednesday, March 15, 2017

ทุนสนับสนุนการวิจัยชุดโครงการอุตสาหกรรมดิจิทัลประจำปี 2560

          ด้วย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เปิดให้นักวิจัยที่สนใจสมัครขอรับทุนวิจัยโดยสามารถส่งกรอบข้อเสนอโครงการ (Concept Proposal) ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมีรอบพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย ในเดือน เมษายน มิถุนายน สิงหาคม และ ตุลาคม 2560

          นักวิจัยที่สนใจสามารถขอรับทุนวิจัยนี้โดยกรอกแบบฟอร์มได้ที่ : https://goo.gl/L5Rrfk

          เอกสารแนบ : 1 / 2

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ : โทร. 081-907-6237, 089-234-1413, 092-465-2265

Print
Author: Montawan
0 Comments

       

      

  

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ