ข่าวประชาสัมพันธ์

Wednesday, February 22, 2017

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ปีงบประมาณ 2560 เพิ่มเติม 3 ประเภททุน

          ด้วย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ในปีงบประมาณ 2560 เพิ่มเติม ใน 3 ประเภททุน ได้แก่

          1. ทุนวิจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์ เรื่อง Natural Products for Drug Discovery ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สกว. และ National Natural Science Foundation of China (NSFC) เปิดรับข้อเสนอโครงการระหว่างวันที่ 20 มกราคม - 20 มีนาคม 2560
          2. ทุนวิจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์ เรื่อง Biodiversity ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สกว. และ Chinese Academy of Science (CAS) เปิดรับเอกสารเชิงหลักการ (concept proposal) ระหว่างวันที่ 20 มกราคม - 20 กุมภาพันธ์ 2560
          3. ทุน Newton Advanced Fellowship ในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม - 23 มีนาคม 2560 

          ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.trf.or.th/ARDfund

Print
Author: Montawan
0 Comments

       

      

  

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ