ข่าวประชาสัมพันธ์

Tuesday, February 14, 2017

ขอเชิญ นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ทุกชั้นปี ใช้สิทธิเลือกตั้ง "ประธานสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2560"

[*การเลือกตั้งเสร็จสิ้นแล้ว]

          ขอเชิญ นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ทุกชั้นปี ใช้สิทธิเลือกตั้ง "ประธานสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2560" ในวันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 8.30 - 16.30 น. ณ โถงล่างอาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว ประสานมิตร

          รายนามผู้สมัคร ได้แก่
          หมายเลข 1 นายศุภชัย สำราญวงค์ (นุ๊กนิก)
          นิสิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์ (วท.บ.) ชั้นปีที่ 2

          หมายเลข 2 นายณธีพัฒน์ ศรีเรืองตระกูล (ท่าน)
          นิสิตสาขาวิชาจุลชีววิทยา (วท.บ.) ชั้นปีที่ 2

          หมายเลข 3 นายพงศ์พิสิษฏ์ รุ่งเรืองเดช (ปู้)
          นิสิตสาขาวิชาชีววิทยา (วท.บ.) ชั้นปีที่ 2

รายละเอียดเพิ่มเติม : สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Print
Author: Montawan
0 Comments

Categories: ข่าวทั่วไป, นิสิตNumber of views: 6940

Tags:

       

      

  

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ