ข่าวประชาสัมพันธ์

Thursday, December 1, 2016

ขอเชิญส่งบทคัดย่อเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 9 ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2559

          ด้วย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 9 ภายใต้แนวคิด Research for Competitiveness and Contextual Innovation ในวันที่ 30-31 มีนาคม 2560 ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช

          ทั้งนี้ เปิดรับบทคัดย่อเพื่อร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2559

รายละเอียดเพิ่มเติม : โทรศัพท์ 0-7567-3566, 0-7567-3565, 0-7567-3567
เว็บไซต์ http://research.wu.ac.th อีเมล์ wuird.walailak@gmail.com

Print
Author: Montawan
0 Comments

Categories: ข่าวทั่วไปNumber of views: 6558

Tags:

       

      

  

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ