ข่าวประชาสัมพันธ์

Tuesday, November 15, 2016

โครงการพัฒนาหลักสูตรตามบริบท มศว ปีการศึกษา 2559

          ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอเชิญ คณาจารย์ อาจารย์ประจำหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์ และบุคลากรส่วนงานส่งเสริมและบริการการศึกษา เข้าร่วม "โครงการพัฒนาหลักสูตรตามบริบท มศว ปีการศึกษา 2559"

          ในวันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2559 เวลา 8.30 - 16.30 น. ณ ห้อง 19-903 ชั้น 9 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว

          ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 02-649-5000 ต่อ 18435

          กำหนดการ : คลิก

 

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ : ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ 
โทร. 02-649-5000 ต่อ 18435

Print
Author: Montawan
0 Comments

Categories: ข่าวทั่วไป, โครงการNumber of views: 5368

Tags:

       

      

  

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ