ข่าวประชาสัมพันธ์

Sunday, September 4, 2016

บัณฑิตวิทยาลัย เปิดให้บริการ ตรวจบทคัดย่อปริญญานิพนธ์ภาษาอังกฤษ บทคัดย่อสำหรับการนำเสนอผลงาน บทความวิจัยภาษาอังกฤษเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ

          บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดให้บริการ "ตรวจบทคัดย่อปริญญานิพนธ์ ภาษาอังกฤษ บทคัดย่อสำหรับการนำเสนอผลงาน บทความวิจัยภาษาอังกฤษเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ" ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย สำหรับ บัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา และคณาจารย์บัณฑิตศึกษา

          สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.facebook.com/gradswu/ และ grad.swu.ac.th หรือสแกนจาก QR code

 

Print
Author: Montawan
0 Comments

Categories: ข่าวทั่วไป, นิสิตNumber of views: 3932

Tags:

       

      

  

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ