ข่าวประชาสัมพันธ์

Thursday, September 1, 2016

การสัมมนาระดับบัณฑิตศึกษา เรื่อง Observations of Accretion onto Black Holes

           การสัมมนาระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มศว ขอเชิญ ผู้สนใจ เข้าร่วมฟัง  “การสัมมนาระดับบัณฑิตศึกษา” เรื่อง "Observations of Accretion onto Black Holes" โดย ดร.วาสุเทพ หลวงทิพย์

           ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2559 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้อง 19-803 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว

รายละเอียดกรุณาติดต่อ ภาควิชาฟิสิกส์ โทร.02-649-5000 ต่อ 18163

Print
Author: Montawan
0 Comments

       

      

  

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ