ข่าวประชาสัมพันธ์

Thursday, June 9, 2016

ทุนแลกเปลี่ยนคณาจารย์ระหว่างประเทศไทยกับออสเตรีย (Asia Uninet Staff Exchange, One Month Scholarship)

         สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มีความประสงค์มอบทุน “ทุนแลกเปลี่ยนคณาจารย์ระหว่างประเทศไทยกับออสเตรีย (Asia Uninet Staff Exchange, One Month Scholarship)” ภายใต้เครือข่ายความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยในทวีปยุโรปกับมหาวิทยาลัยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำปี 2559

         ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะขอรับทุนดังกล่าวฯ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ กองวิเทศสัมพันธ์ มศว ตั้งแต่บัดนี้ - 25 กรกฎาคม 2559

รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ : กองวิเทศสัมพันธ์ มศว
โทร. 02-649-5000 ต่อ 15640, 15642, 02-260-1012

Print
Author: Montawan
0 Comments

       

      

  

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ