ข่าวประชาสัมพันธ์

Monday, June 6, 2016

University Mobility in Asia and the Pacific (UMAP) เปิดรับสมัคร Super Short-term Programs จำนวน 28 หลักสูตร

[*การรับสมัครเสร็จสิ้นแล้ว]

          University Mobility in Asia and the Pacific (UMAP) เปิดรับสมัคร Super Short-term Programs จำนวน 28 หลักสูตร
ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.umap.org/course.php ทั้งนี้ เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 10 มิถุนายน 2559  


รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ : กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มศว โทร. 02-260-1012, 02-260-3637, 02-649-5000 ต่อ 15640, 15642

Print
Author: Montawan
0 Comments

Categories: ทุนการศึกษาNumber of views: 4540

Tags:

       

      

  

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ