ข่าวประชาสัมพันธ์

Thursday, May 19, 2016

บุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนวิชาการ เครือเทา-งาม ปีการศึกษา 2558


          คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นายเสริมสุข  รัดเร่ง นักวิทยาศาสตร์ ระดับปฏิบัติการ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในโอกาสที่ได้รับรางวัล “บุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนวิชาการ” ของคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม ประจำปีการศึกษา 2558

          โดยมีกำหนดเข้ารับรางวัลในวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 ณ หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา


Print
Author: Montawan
0 Comments

Categories: ผลงาน, ผลงานบุคลากรNumber of views: 5582

Tags: 2559

       

      

  

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ