ข่าวประชาสัมพันธ์

Wednesday, September 2, 2015

ทุนแลกเปลี่ยนคณาจารย์ ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศิลปะระหว่างไทยกับออสเตรีย ประจำปี 2558

          คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.จันตรี ผลประเสริฐ อาจารย์ภาควิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เนื่องในโอกาสได้รับทุนแลกเปลี่ยนคณาจารย์ (ASEA-UNINET Staff Exchange, one-month scholarship) ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศิลปะ ระหว่างไทยกับออสเตรีย ประจำปี 2558

          เอกสารประกอบ

Print
Author: Montawan
0 Comments

Categories: ผลงาน, ผลงานบุคลากรNumber of views: 5866

Tags: 2558

       

      

  

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ