ข่าวประชาสัมพันธ์

Wednesday, November 26, 2014

รางวัลจากโครงการประกวดอาหารจากกะทิอัมพวา ครั้งที่ 2

               คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอแสดงความยินดีแก่ นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ได้แก่ นางสาววรวรรณ สุทวีทรัพย์ และนางสาวดลฤทัย ทิพรัตนอุดมสุข นิสิตชั้นปีที่ 3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
               และ นางสาวรวิวรรณ บุญรัตนยืนยง และนางสาวศศิโสภา ตันติกัลชาญ นิสิตชั้นปีที่ 2 ได้รับรางวัลชมเชย และ นางสาวฉันทิสา แซ่กัง และนางสาวอรัญญา บุญวัง นิสิตชั้นปีที่ 3 ได้รับรางวัลชมเชย จากการประกวด “โครงการประกวดอาหารจากกะทิอัมพวา ครั้งที่ 2” เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงภาพยนตร์พารากอนซีนีเพล็กซ์ กรุงเทพฯ

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพจาก : ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์


Print
Author: Montawan
0 Comments

Categories: ผลงาน, ผลงานนิสิตNumber of views: 5135

Tags: 2557

       

      

  

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ