ข่าวประชาสัมพันธ์

Thursday, May 19, 2016

ทุนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาโท-เอก(ต่อเนื่อง) และปริญญาเอก รุ่นที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2559

[*สิ้นสุดระยะเวลาการประชาสัมพันธ์]

         สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษา ทุนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาโท-เอก (ต่อเนื่อง)  และปริญญาเอก รุ่นที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2559

         เปิดรับสมัครออนไลน์ที่ www.sc.mahidol.ac.th/scholarship/sast ตั้งแต่บัดนี้ - 23 พฤษภาคม 2559

รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ :  ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มศว โทร.02-649-5000 ต่อ 18432, 18435

Print
Author: Montawan
0 Comments

Categories: ทุนการศึกษาNumber of views: 6618

Tags:

       

      

  

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ