ข่าวประชาสัมพันธ์

Friday, December 16, 2022

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ ตามเกณฑ์ EdPEx กิจกรรมที่ 3 : การปรับปรุงกระบวนการทำงานสายปฏิบัติการ

          ขอเชิญบุคลากรสายปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วม “โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ ตามเกณฑ์ EdPEx กิจกรรมที่ 3 : การปรับปรุงกระบวนการทำงานสายปฏิบัติการ” ในวันศุกร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 น. - 17.30 น. ณ อาคารสำนักหอสมุดกลาง ห้องศาสตราจารย์ ดร.สุดใจ  เหล่าสุนทร A (01-23-0203A) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์  มุ่งวัฒนา และอาจารย์ ดร.อรุณี  ไพศาลพาณิชยกุล ให้เกียรติเป็นวิทยากร

          ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/3Z6NMbz ภายในวันที่ 10 มกราคม 2566 โดยสามารถดูกำหนดการได้ที่นี่ : คลิก

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ : หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 02-649-5000 ต่อ 18416

Print
Author: Montawan
0 Comments

Categories: ข่าวทั่วไป, โครงการNumber of views: 195

Tags:

       

      

  

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ