ข่าวประชาสัมพันธ์

Thursday, December 8, 2022

ทุนอาหารกลางวันสำหรับนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

          ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง ทุนอาหารกลางวันสำหรับนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

          - ประกาศ

         กำหนดส่งเอกสารมายังหน่วยกิจการนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ : ภายในวันที่ 23 ธันวาคม 2565
         กำหนดการสัมภาษณ์ภายในคณะ : 26 ธันวาคม 2565

Print
Author: Montawan
0 Comments

       

      

  

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ