ข่าวประชาสัมพันธ์

Wednesday, July 6, 2022

โครงการถวายเทียนพรรษา คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564

         คณะวิทยาศาสตร์ ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วม “โครงการถวายเทียนพรรษา คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564”  ในวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 13:00 น. กำหนดการ ดังนี้
          - ร่วม “หล่อเทียนพรรษา” ณ โถงล่างอาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์
          - ร่วม “ถวายเทียนพรรษา” ณ วัดอุทัยธาราม กรุงเทพมหานคร

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ : หน่วยกิจการนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 02-6459000 ต่อ 18438

Print
Author: Montawan
0 Comments

       

      

  

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ