ข่าวประชาสัมพันธ์

Thursday, June 30, 2022

การเสนอชื่อบุคลากรสายวิชาการเพื่อรับรางวัลนักวิจัย

          ขอเชิญ บุคลากรสายวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ เสนอชื่อ “บุคลากรสายวิชาการ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์” เพื่อรับ “รางวัลนักวิจัย” ดังนี้

          - รางวัลนักวิจัยดีเด่น (ประกาศหลักเกณฑ์ / template เสนอชื่อ)
          - รางวัลนักวิจัยรุ่นกลางดีเด่น (ประกาศหลักเกณฑ์ / template เสนอชื่อ)
          - รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น (ประกาศหลักเกณฑ์ / template เสนอชื่อ)

          ทั้งนี้ กำหนดให้เสนอชื่อฯ มายัง “หน่วยบริหารงานวิจัย คณะวิทยาศาสตร์” ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ : หน่วยบริหารงานวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 02-6459000 ต่อ 18427

Print
Author: Montawan
0 Comments

       

      

  

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ