ข่าวประชาสัมพันธ์

Tuesday, May 31, 2022

แสดงความยินดี นายสัญญา พาลุน ในโอกาสได้รับรางวัลรางวัลบุคลากรสายสนับสนุนวิทยาศาสตร์ดีเด่นเครือเทา-งาม ด้านบริหารจัดการ ประจำปี 2564

          คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอแสดงความยินดีแก่ “นายสัญญา  พาลุน หัวหน้างานนโยบายและแผน, ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์” ในโอกาสได้รับ “รางวัลบุคลากรสายสนับสนุนวิทยาศาสตร์ดีเด่นเครือเทา-งาม ด้านบริหารจัดการ ประจำปี 2564” มอบในงานการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “วิทยาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 13 (The 13th Science Research Conference) เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

 

Print
Author: Montawan
0 Comments

Categories: ผลงาน, ผลงานบุคลากรNumber of views: 1422

Tags:

       

      

  

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ