ข่าวประชาสัมพันธ์

Thursday, May 5, 2022

โครงการนำเสนอผลงานนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2564 : SCI Fair Senior Project Presentation 2021

          ประกาศผลรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัย/โครงงานในรูปแบบ 3MT (Three Minute Thesis)

          - ประกาศรายชื่อ

          ขอเชิญ นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ทุกสาขาวิชา และชั้นปีที่ 3 (เฉพาะหลักสูตร กศ.บ.) เข้าร่วม “โครงการนำเสนอผลงานนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2564 : SCI Fair Senior Project Presentation 2021” ในวันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 08:30 -12:00 น.

          ผ่านโปรแกรมออนไลน์ Zoom Meeting ที่ลิงก์ https://zoom.us/j/97752032234?pwd=NE9SaU90M1A2SzJ6aXlUcUFKRDRmZz09 หรือ short link https://bit.ly/3kyz368  (Meeting ID: 977 5203 2234  Passcode: 209310)

          - กำหนดการ

-------------------------

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ  :  หน่วยจัดการเรียนการสอนและพัฒนาหลักสูตร งานบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 02-649-5000 ต่อ 18429 อีเมล์ chanachai@g.swu.ac.th

Print
Author: Montawan
0 Comments

       

      

  

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ