ข่าวประชาสัมพันธ์

Monday, March 7, 2022

คณะวิทยาศาสตร์ประกาศตนเป็นหน่วยงานที่ผู้บริหารและบุคลากรทุกคนไม่รับสินบนทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่

"คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประกาศตนเป็นหน่วยงานที่ผู้บริหารและบุคลากรทุกคน
ไม่รับสินบนทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส"

Print
Author: Montawan
0 Comments

       

      

  

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ