ข่าวประชาสัมพันธ์

Friday, August 27, 2021

โครงการประชุมคณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564

          ขอเชิญ คณาจารย์และบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วม “โครงการประชุมคณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564” ในวันอังคารที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 9:30 – 12:00 น. ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom ดังลิงก์ https://qrgo.page.link/LcZaX หรือ Meeting ID: 923 8021 0108 Passcode: 447455 

          - กำหนดการ

ภาพ background สำหรับใช้เป็นภาพพื้นหลังโปรแกรม Zoom

          - png

Print
Author: Montawan
0 Comments

       

      

  

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ