ข่าวประชาสัมพันธ์

Thursday, July 8, 2021

Styrene monomer เมื่อสัมผัสโดนต้องทำอย่างไร

(png | pdf)

          ในหลายวันที่ผ่านมา ทุกคนคงได้ยินสารเคมีที่ชื่อว่า "สไตรีน (Styrene)" มาพอสมควร เพื่อให้ทุกคนได้รู้จักสไตรีนว่าคืออะไร เป็นสารเคมีที่ถูกใช้ประโยชน์ และอันตรายอย่างไร หากสัมผัสหรือสูดดมโดยไม่ตั้งใจจะมีวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นอย่างไร

          คณะวิทยาศาสตร์ มศว จึงจัดทำแผ่นประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับ "Styrene monomer หากสัมผัสโดน ต้องทำอย่างไร" เพื่อหวังว่าจะได้เป็นโยชน์ต่อผู้ที่ต้องการทราบข้อมูลและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่ถูกวิธี...พวกเราขอให้เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงาน รวมถึงประชาชนทั่วไป บุคลากร และนิสิต มศว ทุกๆท่านปลอดภัย และโปรดเว้นระยะห่างอย่าเข้าใกล้พื้นที่จนกว่าจะได้รับอนุญาตให้เข้าพื้นที่

         ...ด้วยรักและห่วงใย (กรรมการความปลอดภัยห้องปฎิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์ มศว)

Print
Author: Montawan
0 Comments

       

      

  

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ