ข่าวประชาสัมพันธ์

Wednesday, December 9, 2020

ทุนพัฒนาศักยภาพทางวิชาการนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

          ด้วย คณะวิทยาศาสตร์มีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการแก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา จึงได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์เพื่อมอบเป็นทุนการศึกษาแก่นิสิต “ทุนพัฒนาศักยภาพทางวิชาการนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563” จำนวน 25 ทุน ทุนละไม่เกิน 18,000 บาท

          - ประกาศ
          - ใบสมัคร

          ทั้งนี้ นิสิตที่ประสงค์ขอรับทุนฯ ดังกล่าว สามารถอ่านประกาศการรับสมัครฯ พร้อมทั้งดาวน์โหลดใบสมัครและสมัครได้ที่ภาควิชาที่ตนสังกัด ตั้งแต่บัดนี้ – 15 มกราคม 2564

รายละเอียดเพิ่มเติม : หน่วยส่งเสริมวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มศว โทร. 02-6495000 ต่อ 18432

Print
Author: Montawan
0 Comments

Categories: ข่าวทั่วไป, ทุนการศึกษาNumber of views: 3782

Tags:

       

      

  

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ