ข่าวประชาสัมพันธ์

Thursday, August 13, 2020

โครงการวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์

          ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วม “โครงการวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์” ในวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 9.00 - 14.00 น. ณ ห้อง 19-502 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ : งานบริการการศึกษา (ผู้รับผิดชอบโครงการฯ) คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 02-6495000 ต่อ 18435, 18432, 18429

Print
Author: Montawan
0 Comments

       

      

  

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ