ข่าวประชาสัมพันธ์

Friday, May 29, 2020

รางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรสายวิชาการ “รางวัลนักวิจัยดีเด่น” และ “รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น” ประจำปี 2563

           ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ ประสงค์มอบรางวัลเพื่อเชิดชูเกียรติให้กับบุคลากรสายวิชาการ จึงขอเรียนเชิญ บุคลากรสายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ ส่งเอกสารแบบฟอร์มการสมัครเพื่อรับ “รางวัลนักวิจัยดีเด่น” และ “รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น”  ประจำปี 2563 โดยท่านสามารถอ่านรายละเอียดหลักเกณฑ์และดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จาก

          - รางวัลนักวิจัยดีเด่น

          - รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น

โดยสามารถส่งเอกสารผ่านภาควิชา มายัง “หน่วยบริหารงานวิจัย คณะวิทยาศาสตร์” ตั้งแต่บัดนี้ - 22 กรกฎาคม 2563 โดยมีกำหนดมอบรางวัลแก่ผู้ได้รับการพิจารณาฯ ในงานวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ : หน่วยบริหารงานวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 02-6495000 ต่อ 18427 อีเมล์ noppawan@g.swu.ac.th

Print
Author: Montawan
0 Comments

Categories: ข่าวทั่วไป, ทุนวิจัยNumber of views: 6454

Tags:

       

      

  

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ