ข่าวประชาสัมพันธ์

Friday, April 24, 2020

บทคัดย่อ (ABSTRACT) โครงการนำเสนอผลงานนิสิต SCIFair (Senior Project Presentation) ประจำปีการศึกษา 2562

          ตามที่ได้มีการเผยแพร่ บทคัดย่อ (ABSTRACT) โครงการนำเสนอผลงานนิสิต SCIFair (Senior Project Presentation) ประจำปีการศึกษา 2562 ไปเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 ทางผู้ดำเนินการได้รับแจ้งขอแก้ไขบทคัดย่อที่ผิดพลาด เพื่อให้งานเกิดความสมบูรณ์ คณะผู้ดำเนินการจึงขอแจ้งแก้ไขไฟล์รวมเล่มบทคัดย่องาน SciFair2019 และขอให้ทุกท่านมา download ไฟล์ฉบับปรับปรุงแก้ไขในหน้าที่ 79 (วันที่ 8 พฤษภาคม 2563) ได้ที่นี่

Print
Author: Montawan
0 Comments

       

      

  

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ