ข่าวประชาสัมพันธ์

Tuesday, March 17, 2020

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง มาตรการการดูแลป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ COVID-19

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์

เรื่อง  มาตรการการดูแลป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ COVID-19
ประกาศ ณ วันที่  17   มีนาคม พ.ศ. 2563

(ประกาศ)

Print
Author: Montawan
0 Comments

       

      

  

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ