ข่าวประชาสัมพันธ์

Wednesday, February 26, 2020

โครงการนิสิตวิทยาอาสาช่วยป้องกันCOVID-19

          ขอเชิญ นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วม “โครงการนิสิตวิทยาอาสาช่วยป้องกัน COVID-19 (อบรมและทำเจลล้างมือ)” ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ชั้น 15 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

          ทั้งนี้ เปิดรับนิสิตเข้าร่วมโครงการฯ จำนวนจำกัด 40 คน ที่ https://qrgo.page.link/UnVX2 (*โดยจะเปิดระบบรับสมัครฯในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 12.30 น. และปิดเมื่อครบจำนวน)

 

หมายเหตุ : นิสิตที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับชั่วโมงจิตอาสา จำนวน 3 ชั่วโมง

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ หน่วยกิจการนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 02-6495000 ต่อ 18438

Print
Author: Montawan
0 Comments

       

      

  

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ