ข่าวประชาสัมพันธ์

Thursday, February 20, 2020

โครงการพัฒนาบุคลากรกิจกรรมที่ 1 : Workshop : Understanding Gen Z and how to help them learn

          คณะวิทยาศาสตร์กำหนดจัด “โครงการพัฒนาบุคลากร กิจกรรมที่ 1 : Workshop : Understanding Gen Z and how to help them learn” (สำหรับคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ที่มีประสบการณ์สอนไม่ถึง 5 ปี)  ในวันอังคารที่ 3 มีนาคม 2563 เวลา 8.30 - 16.30 น. ณ ห้อง 19-903 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว

          โดยได้รับเกียรติจากทีมวิทยากร ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา ได้แก่ ผศ.ดร.จรรยา ดาสา ผศ.ดร.ธีรพงษ์แสงประดิษฐ์ อ.ดร.พินิจ ขำวงษ์ อ.ดร.ณวรา  สีที เป็นวิทยากร

          - กำหนดการ

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ : หน่วยการเจ้าหน้าที่  โทร.02-649-5000 ต่อ 18445

Print
Author: Montawan
0 Comments

       

      

  

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ