ข่าวประชาสัมพันธ์

Saturday, February 1, 2020

การใช้งานระบบเครือข่าย wifi EDUROAM

     ด้วยทางฝ่ายสารสนเทศฯ คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ สำนักคอมพิวเตอร์ มศว ได้ดำเนินการปรับปรุงระบบเครือข่าย wifi บริเวณอาคารคณะวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม โดยคณาจารย์ บุคลากรและนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ สามารถใช้งานบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (WI-FI) “EDUROAM” ได้ด้วยการใช้บัวศรี ไอดีในการเข้าถึง (ชื่อผู้ใช้ : บัวศรีไอดี xxxxx@swu.ac.th) ทั้งนี้ หากพบปัญหาในการเชื่อมต่อ สามารถดูรายละเอียดที่ QR code หรือติดต่อ คุณศิรภพ ประสิทธิ์ โทรศัพท์  090-895-9499


รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ : ฝ่ายสารสนเทศฯ คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 090-895-9499

Print
Author: Montawan
0 Comments

       

      

  

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ