ข่าวประชาสัมพันธ์

Wednesday, December 18, 2019

โครงการนำเสนอผลงานนิสิต ปีการศึกษา 2562 : SCI FAIR Senior Project Presentation 2019

 

 

ลงทะเบียนเข้าร่วม : ลงทะเบียนออนไลน์ (*เปิดให้ลงทะเบียนวันที่ 13 ม.ค. 63)
ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน
⏩ หากต้องการแก้ไข ไม่ต้องลงทะเบียนซ้ำ แจ้งข้อมูลที่ต้องการแก้ไขมาได้ที่ montawan@g.swu.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม : โทร. 02-649-5000 ต่อ 1-8429 หรือ 1-8435

Print
Author: Montawan
0 Comments

x


13th Botanical Conference of Thailand

    

I-PASSGAFE Mail

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ