ข่าวประชาสัมพันธ์

Friday, December 28, 2018

ทุนการศึกษาสำหรับนิสิตที่ขาดแคลนอย่างแท้จริง

          ประกาศรายชื่อนิสิตที่ผ่านการพิจารณาระดับคณะ เพื่อรับ “ทุนการศึกษาสำหรับนิสิตที่ขาดแคลนอย่างแท้จริง” ทั้งนี้นิสิตที่ผ่านการพิจารณาระดับคณะจะถูกส่งชื่อไปยัง “ส่วนกิจการนิสิต มศว” เพื่อพิจารณาในลำดับต่อไป

          - รายชื่อนิสิตที่ผ่านการพิจารณาระดับคณะ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ หน่วยกิจการนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ โทร.18438

Print
Author: Montawan
0 Comments

Categories: ข่าวทั่วไป, นิสิตNumber of views: 1435

Tags:

x


BioPlus Academy

    

I-PASSGAFE Mail

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ