ข่าวประชาสัมพันธ์

สวก ให้ทุนฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2562

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. จะดำเนินการคัดเลือกนักวิจัยหรือนักวิชาการด้านการเกษตร  เพื่อมอบทุนฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2562

สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ 

http://www.arda.or.th/datas/file/ประกาศทุนฝึกอบรม%20ปี%2062.pdf  หรือ http://www.arda.or.th/  

Print
0 Comments

Categories: ข่าวทั่วไป, ทุนวิจัยNumber of views: 6966

Tags:

       

      

  

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ